Παιδικά παπούτσια χονδρική Πολιτική απορρήτου
0
Αγαπημένα
Σετ: 0
Γενικός: 0.00 €
Σημαία

Επιλέξτε γλώσσα

Παιδικά παπούτσια χονδρική
Παιδικά παπούτσια χονδρική

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων:

 

1. Γενικές διατάξεις

Αυτή η πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ (GDPR) και καθορίζει τη διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από την Εταιρεία Weestep Sp. z o.o. (εφεξής καλούμενη ως Χειριστής), με τοποθεσία της έδρας στην διεύθυνση:

Πολωνία. αγ. Karczunkowska 42, 02-871 Βαρσοβία.

1.1. Ο Χειριστής θέτει ως σημαντικότερο στόχο και προϋπόθεση για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής, των προσωπικών και οικογενειακών μυστικών.

1.2. Η πολιτική αυτού του Χειριστή σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (εφεξής καλούμενη Πολιτική) ισχύει για όλες τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει ο Χειριστής σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου weestep.gr (εφεξής ο Χρήστης). Επομένως, πριν δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες εξηγούν γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας, πώς τα χρησιμοποιούμε και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Προσοχή: εάν είστε ανήλικος, θα πρέπει να ζητήσετε από τους γονείς σας να επιβεβαιώσουν την εγγραφή σας.

 

2. Ο Χειριστής μπορεί να επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα του Χρήστη

2.1. Επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο;

2.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

2.3. Τηλεφωνικοί αριθμοί;

2.4. Ο ιστότοπος συλλέγει και επεξεργάζεται επίσης ανώνυμα δεδομένα σχετικά με επισκέπτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες στατιστικών στοιχείων Διαδικτύου (Google Analytics, Yandex Metrica κ.λπ.).

2.5.Τα ανωτέρω δεδομένα περαιτέρω στο κείμενο της Πολιτικής ενώνονται με τη γενική έννοια ως Προσωπικά Δεδομένα.

 

3. Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

3.1. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη είναι η ενημέρωση του Χρήστη με την αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών, παρέχοντας στον Χρήστη πρόσβαση στις υπηρεσίες, τις πληροφορίες ή/και το υλικό που βρίσκεται στο ιστότοπο.

3.2. Ο Χειριστής έχει επίσης το δικαίωμα να αποστέλλει ειδοποιήσεις στον Χρήστη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και διάφορες εκδηλώσεις. Ο Χρήστης μπορεί πάντα να αρνηθεί να λάβει ενημερωτικά μηνύματα πηγαίνοντας στην κατάλληλη φράση στο τέλος κάθε επιστολής από τον Χειριστή.

3.3. Τα ανώνυμα δεδομένα Χρηστών που συλλέγονται χρησιμοποιώντας υπηρεσίες στατιστικών στοιχείων Διαδικτύου χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ενέργειες των Χρηστών στον ιστότοπο, τη βελτίωση της ποιότητας του ιστότοπου και του περιεχομένου του.

 

4. Νομικοί λόγοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο Χειριστής επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο εάν αυτά συμπληρώνονται ή/και αποστέλλονται από τον μόνο του Χρήστη μέσω ειδικών εντύπων που βρίσκονται στο ιστότοπο weestep.gr. Με τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων ή/και την αποστολή των προσωπικών του δεδομένων στον Χειριστή, ο Χρήστης εκφράζει τη συγκατάθεσή του για την παρούσα Πολιτική.

 

5. Η διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και άλλων τύπων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται ο Χειριστής διασφαλίζεται με την εφαρμογή των νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που είναι απαραίτητα για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

5.1. Ο Χειριστής διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για να αποκλείσει την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

5.2. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη δεν θα μεταβιβαστούν ποτέ, σε καμία περίπτωση, σε τρίτους, εκτός από περιπτώσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

5.3. Σε περίπτωση εντοπισμού ανακριβειών σε προσωπικά δεδομένα, ο Χρήστης μπορεί να τα ενημερώσει μόνος του αποστέλλοντας ειδοποίηση στον Χειριστή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χειριστή sale@weestep.pl με την ένδειξη «Ενημέρωση προσωπικών δεδομένων».

5.4. Η προθεσμία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι απεριόριστη. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στέλνοντας στον Χειριστή ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χειριστή sale@weestep.pl με την ένδειξη «Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

 

6. Τελικές διατάξεις

6.1. Ο Χρήστης μπορεί να λάβει οποιεσδήποτε διευκρινίσεις για ερωτήματα που τον ενδιαφέρουν σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων επικοινωνώντας με τον Χειριστή μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης sale@weestep.pl.

6.2. Αυτό το έγγραφο θα αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στην πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον Χειριστή. Η Πολιτική ισχύει επ’ αόριστον έως ότου αντικατασταθεί από μια νέα έκδοση.